ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι Δημόσιο Μουσείο, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 

Προϊστάμενος ΑΜΗ:

Μανδαλάκη Στυλιανή

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:

α) τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του
Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων,

β) τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων,

γ) τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου,

δ) την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου,

ε) την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,

στ) την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του,

ζ) τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου.

Προϊστάμενος τμήματος: Κρασανάκη - Χρονάκη Μαρία

 

Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων

Το Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στην προϊστορική εποχή (νεολιθική, προανακτορική, παλαιοανακτορική, νεοανακτορική, μετανακτορική και υπομινωική περίοδο).

 

Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων

Το Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στη γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασσική, ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Προϊστάμενος τμήματος: Γαλλή Ειρήνη

 

Τμήμα Συντήρησης

Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:

α) τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αρχαιολογικών αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων,

β) την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών,

γ) την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης.

Προϊστάμενος τμήματος: Μαράκης Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

epikoinonoia-mouseiou-image-bw

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου