ΕΝΤΥΠΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης και χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (E-BOOK)

Οδηγίες για χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση - e-book (αρχείο doc)

Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση - e-book (αρχείο pdf)

Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο doc)

Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο pdf)

Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο doc)

Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο pdf)

Περισσότερα στην ηλεκτρονική σελίδα της Διεύθυνσης Μουσείων

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου