ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι Δημόσιο Μουσείο, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 

Προϊσταμένη ΑΜΗ:

Μανδαλάκη Στυλιανή

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:

α) Τη διεκπεραίωση του συνόλου των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων,

β) τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,

γ) την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του,

δ) τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στο Μουσείο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,

ε) τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών στο πεδίο αρμοδιότητάς τους,

στ) την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του.

Προϊσταμένη τμήματος: Κρασανάκη - Χρονάκη Μαρία

Προσωπικό:

Γιαλυτάκη Μαρία

Αγγελάκη Μαρία

Καλλέργη Μαρίνα

Σταματάκη Ελπίδα

Αβρονιδάκη Δέσποινα

Σοφουλάκη Μαρία

 

Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων

Το Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για:

α) την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στην προϊστορική εποχή (νεολιθική, προανακτορική, παλαιοανακτορική, νεοανακτορική, μετανακτορική και υπομινωική περίοδο).

β) τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων.

γ) τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων (περιοδικών ή μονίμων) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, καθώς και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

Προϊσταμένη τμήματος: Φλούδα Γεωργία

Προσωπικό:

Σφακιανάκης Δημήτριος

Τζιράκη Ελένη

Σταματάκη Παρασκευή

 

Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων

Το Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο:

α) την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στη γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

β) τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων.

γ) τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων (περιοδικών ή μονίμων) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, καθώς και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

Προϊσταμένος τμήματος: Γαλλή Ειρήνη

Προσωπικό:

Κυρίμη Μαρία

Σιδηρόπουλος Κλεάνθης

 

 

Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

α) την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών και την έκθεση των αρχαίων αντικειμένων. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Μουσείου και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.

β) το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

γ) την επικοινωνιακή διαχείριση και προβολή των δράσεων του Μουσείου.

Προϊσταμένη τμήματος: : Αθανασάκη Αικατερίνη

Προσωπικό:

Μανιδάκης Δευκαλίων

Νικολακοπούλου Ειρήνη

Τζανάκη Κλειώ

 

 

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης είναι αρμόδιο για:

α) τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αρχαίων αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων. Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης.

β) την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών,

γ) την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης.

δ) την εκπόνηση μελετών συντήρησης και προστασίας αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, την επίβλεψη εφαρμογής τους.

ε) την τήρηση αρχείου έργων και μελετών συντήρησης, επιστημονικών εργασιών και εργασιών τεκμηρίωσης.

Προϊστάμενος τμήματος: Μαράκης Γεώργιος

Προσωπικό:

Παπαδάκη Ελένη

Τσίτσα Ευθυμία

Κληματσάκη Κωνσταντία

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

Ρογδάκης Ιωάννης

Σιναδινάκη Ειρήνη

 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας είναι αρμόδιο για:

α) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

β) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου καθώς και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων αλλά και των εκθεσιακών αναγκών του Μουσείου.

γ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου (μονίμων και περιοδικών), καθώς και την εκπόνηση των σχετικών μουσειογραφικών μελετών σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων,  Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

δ) Τη μέριμνα ή και σύνταξη μελετών για την ωρίμανση έργων υπό ένταξη σε  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

ε) Τη φροντίδα για την καθαριότητα και ευταξία του Μουσείου.

Προσωπικό:

Στεφανάκη Πηνελόπη

Κριτσωτάκης Νικόλαος

Αντωνογιαννάκης Δημήτριος

Κολιόπουλος Βασίλειος

Κουτουλάκης Νικόλαος

Καστρινός Εμμανουήλ

Κονιδάκη Ιωάννα

Στεφανάκης Κωνσταντίνος

 

H oργάνωση και το προσωπικό του του Α.Μ.Η.  (σε pdf)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

epikoinonoia-mouseiou-image-bw

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου