ΑΓΑΛΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ Ή ΝΥΜΦΗΣ

Μαρμάρινο άγαλμα Αφροδίτης ή Νύμφης, που κρατά λεκάνη. Απεικονίζεται με γυμνό άνω κορμό και ιμάτιο γύρω από τους μηρούς. Δύο πλόκαμοι των μαλλιών πέφτουν στους ώμους, ενώ η λοιπή κόμη συγκρατείται στον αυχένα. Η λεκάνη στηρίζεται σε κυλινδρικό στέλεχος, διακοσμημένο με ακανθόφυλλα.

Γόρτυνα, Νυμφαίο, Ρωμαϊκή περίοδος, τέλη 1ου   αι. μ.Χ.

 

STATUE OF GODDESS APHRODITE OR A NYMPH

Marble statue of goddess Aphrodite or a Nymph holding a basin. She is depicted with naked upper body and a cloak around the thighs. Two braids of hair fall on either shoulder, while the rest is confined at the neck. The basin is supported by a cylindrical stem decorated with thorn leafs.

Gortyna, Nymphaeum, Roman period, late 1st  cent. AD.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου