Ειδώλιο ερωτιδέα

ΕΙΔΩΛΙΟ ΕΡΩΤΙΔΕΑ

Πήλινο ειδώλιο ερωτιδέα που στα υψωμένα χέρια του κρατούσε ταινία ή λύρα. Φέρει ίχνη επιχρύσωσης και επιζωγράφισης με γαλάζιο και κόκκινο χρώμα. Προέρχεται πιθανότατα από εργαστήριο της Αλεξάνδρειας. Αποτελούσε ταφικό δώρο που συνόδευε μια παιδική ταφή μαζί με άλλα πολυτελή κτερίσματα.

Κνωσός - Βενιζέλειο, Ελληνιστική περίοδος, 3ος -2ος αι. π.Χ.

 

CUPID FIGURINE

Clay figurine of a cupid that originally held a ribbon or a lyre in its raised hands. It bears traces of gliding, blue and red paint. Probably comes from an Alexandrian workshop. It was a grave gift accompanying a child burial, together with other luxury offerings.  

Knossos - Venizeleio, Hellenistic period, 3nd – 2rd cent. BC.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου