ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΤΗΛΗ ΝΕΑΡΟΥ ΤΟΞΟΤΗ

Τμήμα επιτύμβιας στήλης από παριανό μάρμαρο, με αετωματική επίστεψη. Εικονίζει ανάγλυφη μορφή έφηβου τοξότη με φαρέτρα στη ράχη. Η στάση του με σκυμμένο το κεφάλι αποπνέει θλίψη για τον πρόωρο θάνατο. Έργο με αττικές επιδράσεις, πιθανόν εισηγμένο.

Αγία Πελαγία, Κλασική περίοδος, 5ος αι. π.Χ.

 

 

GRAVE STELE OF A YOUNG ARCHER

Part of a grave stele with pediment top, made of Parian marble. It is decorated with a relief figure of a young archer with a quiver on his back. His posture with bent head is redolent of sorrow for his early death. A work revealing Attic influence, probably imported.

Hagia Pelagia, Classical period, 5th cent. BC.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου