Η "ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ"

Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Λίθινη σαρκοφάγος που απεικονίζει τελετουργικές πράξεις νεκρολατρείας με επίκεντρο τη θυσία ταύρου αλλά και σκηνές με υπερβατικό χαρακτήρα που σχετίζονται με μεταθανάτιες αντιλήψεις. Οι παραστάσεις είναι ζωγραφισμένες πάνω σε κονίαμα με την τεχνική της νωπογραφίας. Βρέθηκε σε κτιστό ορθογώνιο τάφο και ανήκε πιθανόν στον τοπικό ηγεμόνα που, όπως αφηγούνται οι παραστάσεις, τιμήθηκε μεγαλοπρεπώς κατά την επικήδεια τελετή.

Αγία Τριάδα, 1370-1300 π.Χ.

 

THE HAGIA TRIADA SARCOPHAGUS

Stone sarcophagus depicting ritual ceremonies with bull sacrifice in honour of the dead, and transcendental scenes associated with afterlife beliefs. The scenes are painted on plaster using the fresco technique. It was found in a rectangular built tomb and probably belonged to the local ruler who, as the scenes demonstrate, was splendidly honoured during the funeral.  

Hagia Triada, 1370-1300 BC.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου