Η ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΤΑΥΡΟΚΑΘΑΨΙΩΝ

Η ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΤΑΥΡΟΚΑΘΑΨΙΩΝ

Στιγμιότυπο ταυροκαθαψίων που απεικονίζει παραστατικά τον τρόπο με τον οποίο διεξαγόταν το θεαματικό άθλημα. Συμμετέχουν τρεις αθλητές, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, με βάση το λευκό και το καφέ χρώμα του δέρματός τους αντίστοιχα. Η μία αθλήτρια συγκρατεί τον ταύρο από τα κέρατα ώστε να ελαττώσει την ταχύτητά του και να αποτρέψει τη διεμβόλιση του άλτη, που πραγματοποιεί το επικίνδυνο  ανάστροφο άλμα. Μια δεύτερη αθλήτρια πίσω από τον ταύρο αναμένει με υψωμένα χέρια για να συγκρατήσει τον αθλητή κατά την προσγείωσή του στο έδαφος. Η τοιχογραφία βρέθηκε στην ανατολική πλευρά του ανακτόρου μαζί με θραύσματα άλλων,  που απεικονίζουν διάφορες φάσεις του ίδιου αθλήματος.

ΚνωσόςΑνάκτορο, 1500-1400 π.Χ.

THE BULL-LEAPING FRESCO

A bull-leaping scene, vividly depicting how the spectacular sport was performed. There are three participants, two white-skinned women and a brown-skinned man. One of the female athletes is restraining the bull by the horns to reduce its speed so that the leaper, performing the dangerous backwards somersault, will not be gored. The second female athlete, behind the bull, is waiting with outstretched arms to catch the leaper as he lands. The fresco was found on the east side of the palace of Knossos, together with fragments of others depicting different stages of the same sport.

Knossos  - Palace, 1500 – 1400 BC.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου