ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Στέλλα Μανδαλάκη, Δρ. Γιώργος Ρεθεμιωτάκης. Σχεδιασμός: Νίκος Κριτσωτάκης

Copyright Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου