Οι "Γαλάζιες Κυρίες"

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ: ΟΙ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ»

Τμήμα τοιχογραφικής σύνθεσης με γυναικείες μορφές σε γαλάζιο φόντο, που φορούν πολυτελή ενδύματα και πλούσια κοσμήματα στο λαιμό, τα χέρια και τα μαλλιά. Αν και αποσπασματικά σωζόμενη, μεταδίδει την αίσθηση της χλιδής και της ευμάρειας της ανακτορικής αυλής, αλλά και της φιλαρέσκειας των κυριών, που επιδεικνύουν με την κίνηση των χεριών τον πλούτο των κοσμημάτων τους.

Κνωσός, Ανάκτορο, 1600-1450 π.Χ.

 

THE “LADIES IN BLUE” FRESCO

Part of a composition of richly dressed and lavishly bejeweled female figures depicted against a blue ground. Despite its fragmentary condition, the wall painting transmits the sense of opulence and prosperity of the royal court while reflecting the coquetry of the ladies, who gesture displaying the richness of their jewelry.

Knossos, Palace, 1600-1450 BC

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου