Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Ο πήλινος Δίσκος της Φαιστού με έντυπα εικονιστικά σημεία σε σπειροειδή διάταξη, κατανεμημένα σε ομάδες. Για το περιεχόμενο της επιγραφής και τις σχέσεις της με τις άλλες κρητικές γραφές δεν έχουν διατυπωθεί οριστικά συμπεράσματα. Η επανάληψη ορισμένων συνδυασμών σημείων σε τύπο επωδού αποτελεί την πειστικότερη ένδειξη ότι πρόκειται για ύμνο ή κείμενο μαγικού χαρακτήρα.

Φαιστός, πρώιμος 17ος αι. π.Χ.

 

THE PHAISTOS DISC

The inscribed clay Phaistos Disk with stamped pictorial signs in a spiral configuration and arranged into groups. Experts have not yet come to any definitive conclusion regarding the content of the inscription and its relationship to Cretan scripts. The repetition of certain combinations of signs provides the most persuasive evidence that the inscription is an hymn or a text of magic character.

Phaistos, Early 17th century BC.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου