Ο «Πρίγκιπας» με τα Κρίνα»

Ο «ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΝΩΝ»

Ο «Πρίγκιπας των Κρίνων», εμβληματική εικόνα της Μινωικής  Κρήτης, προέρχεται από ευρύτερη σύνθεση ανάγλυφης τοιχογραφίας. Η ανδρική μορφή, που αποτελείται από τρία μη συνενούμενα τμήματα, απεικονίζεται  σε φυσικό μέγεθος με πολύχρωμο περίζωμα και ζώνη και φέρει μεγαλοπρεπές διάδημα από άνθη κρινοπαπύρων και φτερά παγωνιού. Κατά τον A. Evans, ανασκαφέα του ανακτόρου της Κνωσού, ήταν ο «Ηγεμόνας της Κνωσού», ο «Βασιλιάς – ιερέας», προσωποποίηση της θρησκευτικής και κοσμικής εξουσίας. Άλλοι μελετητές προτείνουν διαφορετικές ανασυνθέσεις των θραυσμάτων και ερμηνείες της τοιχογραφίας, σύμφωνα με τις οποίες ο «Πρίγκιπας» ερμηνεύεται ως  αθλητής, πυγμάχος ή ηγεμόνας σε προστακτική χειρονομία, ενώ το πολυτελές διάδημα αποδίδεται σε ιέρεια ή σφίγγα.

Κνωσός , Ανάκτορο, Νεοανακτορική περίοδος (1600-1450 π.Χ.)

THE “PRINCE OF THE LILIES”

The “Prince of the Lilies”, an emblematic image of Minoan Crete, was part of a large mural composition in high relief. The figure, composed of three non-joining parts, is portrayed life-size, wearing a richly colored kilt with a codpiece and belt and a majestic crown on his head with papyrus-lilies and peacock feathers. According to the excavator of Knossos, Arthur Evans, he was the “Ruler of Knossos” the “Priest-King”, a personification of religious and secular authority. However, other scholars suggest different reconstructions and interpretations, according to which the “Prince” may be an athlete, a boxer, or a commanding ruler, while the crown is attributed to a priestess or a sphinx.

Knossos, Palace, Neopalatial period (1600-1450 BC).

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου