ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΡΥΠΩΝ

ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΡΥΠΩΝ

Λέβητας με ανάγλυφες προτομές γρυπών, πήλινη παραλλαγή διαδεδομένου χάλκινου τύπου της περιόδου.

Αρκάδες, πρώιμη Αρχαϊκή περίοδος, 7ος  αι. π.Χ.

 

 

CAULDRON WITH RELIEF GRIFFIN PROTOMES

Cauldron with relief griffin protomes, a clay variation of a widespread bronze type of the period.  

Arkades, early Archaic period 7th cent. BC.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου