ΡΥΤΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΑΥΡΟΥ

ΛΙΘΙΝΟ ΡΥΤΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΑΥΡΟΥ

Λίθινο ρυτό σε σχήμα κεφαλής ταύρου, συμπληρωμένο στην αριστερή του πλευρά και τα κέρατα. Αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα  της μινωικής τέχνης, με ιδιαίτερη ακρίβεια στην απόδοση των φυσικών χαρακτηριστικών του προτύπου. Το περίγραμμα του ρύγχους έχει τονιστεί με ένθετο λευκό όστρεο ενώ το σωζόμενο δεξί μάτι είναι επίσης ένθετο από ορεία κρύσταλλο με βλέφαρο και ίριδα από κόκκινο ίασπι. Αποτελούσε τελετουργικό σκεύος  για σπονδές, όπως δείχνει η οπή στον τράχηλο για την εισδοχή των υγρών και μια αντίστοιχη στο ρύγχος για την εκροή τους.

Κνωσός –Μικρό Ανάκτορο, 1600-1450 π.Χ.

 

STONE BULL'S HEAD RHYTON

Stone bull’s head rhyton, left side of head and horns restored. It’s a masterpiece of Minoan art, worked with great precision to render the natural features of the real animal. The snout is outlined with an inlay of white seashell, while the preserved right eye is inlaid with rock crystal, with rim and iris of red jasper. This vessel would have been used for libations, as indicated by the hole in the neck for filling and the corresponding hole in the snout for pouring out the liquid.

Knossos – Little Palace, 1600-1450 BC

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου