Σύνθεση αγαλμάτων με τους θεούς  Πλούτωνα και Περσεφόνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ

Σύνθεση αγαλμάτων των θεών Πλούτωνα και Περσεφόνης που απεικονίζονται στη μορφή των αιγυπτιακών θεοτήτων Σάραπη και Ίσιδας. Ο Πλούτωνας –Σάραπις φορά στο κεφάλι του το μόδιο, σκεύος μέτρησης των σιτηρών. Η Περσεφόνη-Ίσιδα με καλυμμένο το κεφάλι, φέρει χαρακτηριστικά σύμβολα πάνω από το μέτωπο την ημισέληνο, τον ηλιακό δίσκο και το φίδι (ουραίο). Κρατά στο δεξί της χέρι σείστρο και με το αριστερό πιθανόν τους ιμάντες που συγκρατούν το σκύλο Κέρβερο. Η σύνθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συγκρητισμού, δηλαδή συγκερασμού και συγχώνευσης στοιχείων διαφόρων θρησκειών στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια.

Γόρτυνα, Ιερό των Αιγυπτιακών Θεοτήτων, Ρωμαϊκή περίοδος, μέσα του 2ου αι. μ.Χ.

 

GROUP OF STATUES WITH GODS PLUTO AND PERSEPHONE

Group of statues with gods Pluto and Persephone depicted as the Egyptian deities Sarapis and Isis. Pluto-Sarapis has the modius on his head, a utensil used for the measurement of grain. Persephone-Isis, with covered head, bears her symbols at the forehead, i.e. the crescent moon, the solar disk and the snake (uraeus). She is depicted holding in her right hand the sistrum and in the left probably the straps that kept the dog Cerberus. The composition is a typical example of syncretism, namely the mingling and integration of beliefs from different religions during the Hellenistic and Roman times.

Gortyna, Temple of Egyptian Deities, Roman period, mid 2nd cent. AD.  

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου