ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ», ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΕΛΑΣΜΑ

«ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»

Τρία μικρά χάλκινα αγάλματα που ταυτίστηκαν με τους θεούς Απόλλωνα και Άρτεμη και τη μητέρα τους Λητώ. Αποτελούν τα πρωιμότερα γνωστά  στον ελληνικό κόσμο σφυρήλατα αγάλματα κατασκευασμένα  δηλαδή από συναρμολογημένα φύλλα χαλκού πάνω σε ξύλινο πυρήνα που δεν σώθηκε.

Δρήρος, Ναός του Απόλλωνα, Γεωμετρική περίοδος, μέσα του 8ου  π.Χ.

 

THE “APOLLONIAN TRIAD”

Three small statues identified as the gods Apollo and Artemis and their mother Leto. They are the earliest known Greek hammered bronze statues, i.e. made of joined bronze sheets hammered over a wooden core that is not preserved.

Dreros, Temple of Apollo, Geometric period, Mid 8th cent. BC

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου