ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΡΥΠΩΝ

CAULDRON WITH RELIEF GRIFFIN PROTOMES

Cauldron with relief griffin protomes, a clay variation of a widespread bronze type of the period.  

Arkades, early Archaic period 7th cent. BC.

 

Hellenic Ministry of Culture & Sports | © Heraklion Archaeological Museum