Επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα και Τετάρτη ως Κυριακή: 08:00-20:00.

Τρίτη: 10:00-20:00.

Η επαναλειτουργία του Μουσείου γίνεται με την εφαρμογή των οδηγιών των αρμόδιων αρχών για την αποτροπή της διασποράς του COVID-19:

·         Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκομένων.

·         Ένα (1) άτομο ανά 15 τμ.

·         Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων.

·         Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

-          [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

-          [β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο ή

-          [γ] αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID 19 (rapid test), το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών πριν την είσοδο στον χώρο

συνδυαστικά προς

-          [δ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του επισκέπτη.

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου.

 

Τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα  αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx).

Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55400/21 (ΦΕΚ-4206 Β/12-9-21)